Inför besöket

Förberedelser Hemma

Eftersom djur inte kan förmedla sin sjukdomshistoria så är det viktig att den person som kontaktar kliniken har god kännedom om de symptom som djuret har uppvisat. Personalen på kliniken kommer redan vid bokning av besöket behöva fråga saker som; djurets ålder, om djuret äter och dricker normalt, om djuret lider av andra sjukdomar, med mera. Om en representant för djurägaren kommer in med djuret till kliniken så skriv gärna ned allt som noterats och skicka med. All information är till hjälp för att ställa rätt diagnos!

Vid Ankomst

Lämna ditt djur i bilen medan du kommer in och anmäler dig (om det inte är för varmt ute). Detta är både för ditt och andras djurs säkerhet! Till veterinären kommer både friska och sjuka djur, om du kommer in med ett friskt djur så vill du så klart inte att de smittas av det sjuka djuret. Därför är det extra viktigt att djur som vistas på veterinärklinik har koppel på sig och inte har någon kontakt med varandra. 

Undersökningen

När ett djur undersöks hos veterinären så sker det oftast ovanpå ett undersökningsbord som är höj och sänkbart. Har man ett stort djur så kan man räkna med att behöva hjälpa personalen att lyfta upp djuret på undersökningsbordet. Sedan så förväntas man som djurägare hålla i sitt djur medan undersökningen sker-om inget annat meddelas av personalen. 

Om ditt djur är mycket rädd, har tidigare trauma eller kanske inte tycker om främlingar så säg till personalen direkt så åtgärder kring detta kan vidtas. Ibland kan din hund behöva en munkorg för att undvika att skada personalen och dig som ägare. Alltid bättre att ta det säkra före det osäkra.

Försäkring och stamtavla

Ha som vana att alltid ta med stamtavla/vaccinationsintyg och försäkringspapper till veterinären. Om ett besök ska direktregleras med ditt försäkringsbolag så behöver personalen djurets försäkringsnummer. Det går även att reglera skador och sjukdomsfall i efterhand med försäkringsbolaget, men handläggningstiden kan variera mellan olika bolag.

Djurägaren ansvarar själv för kontakten med sitt försäkringsbolag för att säkerställa om behandlingen omfattas av försäkringen eller om det finns någon reservation sedan tidigare. 

Recept

Om vidare medicinering av ditt djur blir nödvändigt så hämtas detta ut på vanliga apotek. E-recept går till alla apotek i Sverige så man kan välja fritt var de ska hämtas ut. Recept till djur kan hämtas av representant för djurägaren, men upphämtade person ska kunna djurägarens personnummer samt veta vilka preparat som ska hämtas ut.